23-04-2013

----------------------------------

 

 

  •   ચીનના ચોખામાં સીસું ખતરનાક સ્તર પર

    વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકામાં બહારના દેશોમાંથી આયાત કરવામાં આવેલા ચોખાની તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું છે કે તેમાં સીસાની માત્રા નક્કી કરેલા સુરક્ષાના માપદંડો કરતાં ઘણી વધુ છેઅમેરિકાના ખાદ્ય અને ઔષધી એસોસિયેશન અનુસાર કેટલાક નમૂનામાં સીસાની માત્રા ૧૨૦ ટકા કરતાં વધુ હતીઅમેરિકી રસાયણ સંસ્થાની બેઠકમાં રાખવામાં આવેલા રિપોર્ટે પહેલાં ચોખામાં સીસાની વધુ માત્રાની ઘટનાને વધુ મહત્ત્વની બનાવી દીધી છે. સીસું કેટલાંય અંગો અને કેન્દ્રીય તંત્રિકા તંત્ર માટે ખતરનાક માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને બાળકો માટે તે ખૂબ ખતરનાક છે, કેમ કે વધુ સીસુ તેમના વિકાસને અસર કરે છેઅમેરિકા સાટ ટકા જેટલા ચોખાની આયાત કરે છે. અમેરિકાની સંસ્થાએ ભુતાન, ઈટાલી, ટાઈવાન, ચીન, થાઈલેન્ડ, ચેકરિપબ્લિક અને ભારતમાંથી આયાત થતા ચોખાની તપાસ કરી. દેશ અમેરિકાના કુલ ચોખાની આયતમાં ૬૫ ટકાનું યોગદાન કરે છે. ચીન અને તાઈવાનના ચોખામાં સિસું સૌથી વધુ હતું.

    -----------------------------------------------------------------------

     

    -----------------------------------------------------------------------

       

 

About Us Disclaimer Subscribe Advertising Rates Contact Us
Feedback & Comments Code Of Conduct Corporate Governance

Copyright 2013 SAMBHAAV MEDIA LIMITED.  Ahmedabad, India. All Rights Reserved.
Creative commons License